O Pracowni

Pracownia Konstrukcji Sprężonych jest jednostką skupiającą swoją działalności naukowo-badawczą, inżynierską oraz dydaktyczną wokół zagadnień projektowania i wykonywania konstrukcji z betonu, w tym przede wszystkim konstrukcji z betonu sprężonego.

W Pracowni prowadzone są  badania konstrukcji  kablobetonowych i strunobetonowych zarówno na elementach w skali laboratoryjnej,  jak również konstrukcji  w skali naturalnej, w ich rzeczywistych warunkach realizacji i użytkowania.  Znaczny obszar działalności obejmuje również tematyka monitorowania pracy oraz sposobów napraw i wzmocnień istniejących konstrukcji żelbetowych i sprężonych.

Realizowane badania oraz prowadzone analizy komputerowe ukierunkowane są na lepsze rozpoznanie zasad rządzących tychże ustrojami,  a w rezultacie ciągłe ich doskonalenie  i popularyzację w naszym kraju.

Zdobytą wiedzę i doświadczenia przekazujemy w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej w zakresie konstrukcji z betonu sprężonego i konstrukcji żelbetowych,  zarówno monolitycznych jak i prefabrykowanych, a także wzmacniania, remontów i modernizacji konstrukcji.