Historia

Jednostka powstała w 1974 r.

Kierownictwo prof. dr hab. inż. Sylwester Oleszkiewicz do 31.01.1974 r.,prof. dr hab. inż. Władysław Ziobroń do 31.08.1975 r., doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski do 30.09.1994 r., prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch do 30.09.2004 r., dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK do 30.09.2013 r., dr inż Rafał Szydłowski od 01.10.2013 r.

W składzie osobowym jednostki znajduje się jeden samodzielny pracownik naukowy, pięciu doktorów oraz sześciu magistrów, dwoje pracowników technicznych i jeden pracownik administracyjny.