Pracownicy

 Nazwa Stanowisko Telefon
dr hab. inż. Wit Derkowski Kierownik Katedry, adiunkt +48 12 628 21 59
prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga profesor +48 12 628 23 75
dr inż. Marcin Dyba adiunkt +48 12 628 23 11
dr inż. Piotr Gwoździewicz adiunkt +48 12 628 23 11
dr inż. Rafał Sieńko adiunkt +48 12 628 23 66
dr inż. Rafał Szydłowski adiunkt +48 12 628 23 95
dr inż. Mariusz Zych adiunkt +48 12 628 20 27
dr inż. Szymon Kaźmierczak asystent nauk.-dyd. +48 12 628 21 56
mgr inż. Marcin Midro asystent nauk.-dyd. +48 12 628 23 66
dr inż. Wojciech Politalski asystent nauk.-dyd. +48 12 628 21 56
mgr inż. Mateusz Surma asystent nauk.-dyd. +48 12 628 21 59
mgr inż. Łukasz Ślaga asystent nauk.-dyd. +48 12 628 20 27
mgr inż. Sylwia Schoenowitz-Żuradzka specjalista naukowo-techniczny +48 12 628 23 66
mgr inż. Andrzej Smaga specjalista naukowo-techniczny +48 12 628 23 95